Strategia podatkowa

EMBUD 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna

ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
NIP: 5252195129
KRS: 0000676753
REGON: 017132346

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 000,00 PLN
Zarząd:
Janusz Kaliszyk - Prezes Zarządu spółki EMBUD 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, komplementariusz spółki EMBUD 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a.
Mariusz Walkiewicz - Członek Zarządu spółki EMBUD 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, komplementariusz spółki EMBUD 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a.