Holding finansowy

Doradztwo

Obszary naszej działalności

Działalność holdingów finansowych

Pośrednictwo pieniężne

Obsługa rynku nieruchomości

Udzielanie pożyczek

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

Co oferujemy

Działalność usługowa

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

Działalność wspomagająca usługi finansowe

Działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

EMBUD 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna

ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
NIP: 5252195129
KRS: 0000676753
REGON: 017132346

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 000,00 PLN
Zarząd: Janusz Kaliszyk - Prezes Zarządu spółki EMBUD 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, komplementariusz spółki EMBUD 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a.